PODSTAWY ZARZĄDZANIA KONTAMI

Ustawienia zabezpieczeń i prywatności


W profilu możesz skonfigurować ustawienia zabezpieczeń i ochrony prywatności. Ze względów bezpieczeństwa Autodesk zaleca skonfigurowanie weryfikacji dwuetapowej w celu ochrony konta. Weryfikacja dwuetapowa zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń przez wymóg podania kodu podczas logowania na konto w portalu Autodesk Account.

 

Ustawienia prywatności możesz wyświetlić i zaktualizować w dowolnej chwili. Autodesk gromadzi dane do analizy podczas indywidualnego użytkowania produktów na komputery stacjonarne. Gromadzenie tych danych za pomocą programów analitycznych pomaga firmie Autodesk lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z jej produktów i usług. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę programu analitycznego Autodesk (angielski).


Bezpieczeństwo: weryfikacja dwuetapowa

Aby używać weryfikacji dwuetapowej, najpierw musisz zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację uwierzytelniającą do generowania kodu. Autodesk obsługuje wszystkie aplikacje uwierzytelniające generujące hasła jednorazowe zależne od czasu (TOTP). Są to na przykład Twilio Authy, Cisco Duo, Google Authenticator, i Microsoft Authenticator — wszystkie one są bezpłatne.

 

Uwaga: klienci korporacyjni logujący się przy użyciu kont firmowych nie mogą skonfigurować weryfikacji dwuetapowej. 

Aby skonfigurować i włączyć weryfikację dwuetapową:

 1. Pobierz aplikację uwierzytelniającą i zainstaluj ją na urządzeniu mobilnym.
 2. Przejdź do sekcji Zabezpieczenia w swoim profilu na koncie w portalu Autodesk Account.
 3. W obszarze weryfikacji dwuetapowej kliknij przycisk Ustaw.
 4. Aby potwierdzić swoją tożsamość, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
 5. Za pomocą aplikacji uwierzytelniającej zeskanuj kod QR widoczny w profilu.
 6. Wprowadź kod wygenerowany dla Autodesk przez aplikację uwierzytelniającą i kliknij przycisk Włącz.

Przy następnym logowaniu oprócz adresu e-mail i hasła trzeba będzie wprowadzić kod wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą.

 

Uwaga: jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu weryfikacji dwuetapowej, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej

Aby skonfigurować weryfikację dwuetapową na innym urządzeniu:

 1. Przejdź do sekcji Zabezpieczenia w swoim profilu na koncie w portalu Autodesk Account. Zaloguj się za pomocą kodu weryfikacji dwuetapowej.
 2. W obszarze weryfikacji dwuetapowej kliknij przycisk Edytuj.
 3. Aby potwierdzić swoją tożsamość, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
 4. Korzystając z aplikacji uwierzytelniającej, zeskanuj kod QR widoczny w profilu.
 5. Wprowadź kod wygenerowany dla Autodesk przez aplikację uwierzytelniającą i kliknij przycisk Włącz.

Aby wyłączyć weryfikację dwuetapową:

 1. Przejdź do sekcji Zabezpieczenia w swoim profilu na koncie w portalu Autodesk Account. Zaloguj się za pomocą kodu weryfikacji dwuetapowej.
 2. W obszarze weryfikacji dwuetapowej kliknij przycisk Edytuj.
 3. Aby potwierdzić swoją tożsamość, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
 4. Wybierz opcję Wyłącz, a następnie kliknij Dalej.
 5. Potwierdź wyłączenie weryfikacji dwuetapowej

Przy następnym logowaniu nie będzie trzeba wprowadzać kodu.

Aby użyć alternatywnej metody logowania zamiast weryfikacji dwuetapowej:

 

Jeśli w dowolnym momencie urządzenie z aplikacją uwierzytelniającą nie będzie dostępne, możesz poprosić o przesłanie kodu weryfikacyjnego na adres e-mail.

 1. Na ekranie weryfikacji konta, gdzie trzeba wprowadzić kod, kliknij opcję Użyj innej metody.
 2. Na ekranie Wybierz metodę wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Wyślij kod.
 3. Na wyświetlonym ekranie weryfikacji konta wprowadź kod wysłany na adres e-mail i kliknij przycisk Wprowadź kod.

Prywatność: zarządzanie preferencjami dotyczącymi danych produktów

W przypadku większości produktów na komputery stacjonarne w wersji 2023 i nowszej wystarczy zmienić ustawienia raz, a zmiana zostanie odzwierciedlona wszędzie na koncie w portalu Autodesk Account. W przypadku niektórych wersji 2022 i wcześniejszych zmiany ustawień prywatności produktu mogą dotyczyć tylko oprogramowania używanego na określonym urządzeniu stacjonarnym.

 

Aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy.questions@autodesk.com.

Aby zarządzać preferencjami z poziomu profilu Autodesk:

 1. Zaloguj się w swoim profilu na koncie w portalu Autodesk Account.
 2. W sekcji Ustawienia > Prywatność produktu kliknij ikonę Dodaj + obok produktów na komputery stacjonarne, aby wybrać swoje preferencje.
 3. Zmień preferencje według potrzeb.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić zmiany.

Uwaga: gromadzenie niektórych danych użycia jest wymagane w celach operacyjnych, więc opcji Gromadzenie wymaganych danych nie możesz zmienić. Przykładowo możemy wymagać danych do świadczenia usług lub korzystania z funkcji albo do identyfikowania niewłaściwego używania naszych produktów.

Aby zarządzać preferencjami z poziomu produktu na komputery stacjonarne:

 1. Otwórz produkt.
 2. Przejdź do menu Ustawienia konta lub menu Pomoc (położenie ustawień zależy od produktu).
 3. Kliknij opcję Ustawienia prywatności lub Analiza użycia produktu na komputerze.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej