PODSTAWY ZARZĄDZANIA KONTAMI

Ustawienia zabezpieczeń i prywatności


W profilu możesz skonfigurować ustawienia zabezpieczeń i prywatności. Weryfikacja dwuetapowa zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń przez wymóg podania kodu zabezpieczającego podczas logowania na dowolne konto Autodesk. Dotyczy to konta w portalu Autodesk Account, produktów Autodesk i nie tylko. Możesz również wyświetlać i aktualizować ustawienia prywatności produktu.


Weryfikacja dwuetapowa

Użyj aplikacji uwierzytelniającej, takiej jak Duo Mobile lub Google Authenticator, na urządzeniu mobilnym, aby wygenerować kod zabezpieczający. Obecnie administratorzy nie mogą wymagać od użytkowników wprowadzenia weryfikacji dwuetapowej, ale zaleca się ją w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Włączanie weryfikacji dwuetapowej

 1. Pobierz aplikację uwierzytelniającą na urządzenie mobilne.
 2. Zaloguj się na konto pod adresem profile.autodesk.com/security.
 3. Kliknij przycisk Ustaw pod opcją weryfikacji dwuetapowej.
 4. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji uwierzytelniającej i kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Wprowadź kod weryfikacyjny wygenerowany za pomocą aplikacji uwierzytelniającej i kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Kliknij przycisk Gotowe w oknie komunikatu dotyczącego weryfikacji, aby zakończyć proces. Przy następnym logowaniu oprócz adresu e-mail i hasła wprowadzisz kod weryfikacyjny wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą.

Włączanie weryfikacji dwuetapowej w przypadku starszych telefonów (przy użyciu wiadomości SMS)

 1. Zaloguj się na konto pod adresem profile.autodesk.com/security.
 2. Kliknij przycisk Ustaw pod opcją weryfikacji dwuetapowej.
 3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. U dołu ekranu kliknij link wysyłający SMS „Masz starszy telefon? Użyj wiadomości SMS”.
 5. Wprowadź numer urządzenia mobilnego i kliknij przycisk Dalej.
 6. Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na urządzenie mobilne i kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Kliknij przycisk Gotowe w oknie komunikatu dotyczącego weryfikacji, aby zakończyć proces. Przy następnym logowaniu oprócz adresu e-mail i hasła wprowadzisz kod weryfikacyjny wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą.

Wyłączanie lub zmiana weryfikacji dwuetapowej

 1. Zaloguj się w swoim profilu.
 2. W sekcji Zabezpieczenia kliknij przycisk Edytuj pod opcją weryfikacji dwuetapowej.
 3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Kliknij przycisk Wyłącz. Pojawi się okienko wyskakujące z prośbą o potwierdzenie. Kliknij przycisk Wyłącz.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi danych produktów na komputery stacjonarne

Autodesk gromadzi dane do analizy podczas indywidualnego użytkowania produktów na komputery stacjonarne. Gromadzenie tych danych za pomocą programów analitycznych pomaga firmie Autodesk lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z jej produktów i usług. Identyfikując trendy w zakresie zachowań klientów, możemy planować nowe funkcje i optymalizować istniejące, poprawiać jakość i wydajność oraz udostępniać analizy i inne informacje, które mogą być przydatne dla użytkowników naszych produktów. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę programu analitycznego Autodesk (angielski).

 

Ustawienia prywatności produktu możesz w dowolnej chwili wyświetlić i zaktualizować. W przypadku większości produktów na komputery stacjonarne w wersji 2023 i nowszej wystarczy zmienić ustawienia raz, a zmiana zostanie odzwierciedlona wszędzie na koncie w portalu Autodesk Account. W przypadku niektórych wersji 2022 i wcześniejszych zmiany ustawień prywatności produktu mogą dotyczyć tylko oprogramowania używanego na określonym urządzeniu stacjonarnym.

Zarządzanie preferencjami z poziomu profilu Autodesk

 1. Zaloguj się w swoim profilu.
 2. W sekcji Ustawienia > Ochrona prywatności produktu kliknij ikonę Dodaj + obok produktów na komputery stacjonarne, aby przejrzeć wybrane opcje.
 3. Zmień wybrane ustawienia w miarę potrzeb i kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.

Uwaga: gromadzenie niektórych danych użycia jest wymagane w celach operacyjnych, więc opcji Gromadzenie wymaganych danych nie możesz zmienić. Przykładowo możemy wymagać danych do świadczenia usług lub korzystania z funkcji albo do identyfikowania niewłaściwego używania naszych produktów.

Zarządzanie preferencjami z poziomu produktu na komputery stacjonarne

 1. Otwórz produkt.
 2. Przejdź do menu Ustawienia konta lub menu Pomoc (położenie ustawień zależy od produktu).
 3. Kliknij opcję Ustawienia prywatności lub Analiza użycia produktu na komputerze.

Pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem privacy.questions@autodesk.com.


Potrzebujesz pomocy?

Opisz problem i znajdź najlepszą opcję pomocy technicznej.