PODSTAWY ZARZĄDZANIA KONTAMI

Uzyskiwanie pomocy w dziale pomocy technicznej Autodesk


Autodesk oferuje kilka opcji pomocy technicznej, które różnią się w zależności od produktu i planu subskrypcyjnego. Aby uzyskać pełną listę opcji pomocy technicznej, przejdź na stronę https://www.autodesk.pl/plans.


Kontakt z działem pomocy technicznej

Uwaga: klienci mający dostęp do priorytetowej pomocy technicznej dla korporacji mogą kliknąć pole Zgłoszenia do pomocy technicznej u góry strony głównej swojego konta.

Wyświetlanie zgłoszeń do pomocy technicznej

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account.
  2. Kliknij opcję Wyświetl moje zgłoszenia do pomocy technicznej na stronie głównej.

Samoobsługa


Zawsze służymy pomocą

Użyj naszych zasobów, aby znaleźć dokumentację produktu lub artykuły dotyczące rozwiązywania problemów, które są potrzebne do rozwiązania danego problemu. Jeśli nie możesz sobie poradzić, Twoja subskrypcja uprawnia Cię do skontaktowania się z przedstawicielem działu pomocy technicznej.