Instalacja dla administratorów

Wdrażanie programu AutoCAD na komputerach Mac


Można przygotowywać niestandardowe wdrożenia AutoCAD for Mac i AutoCAD LT for Mac w wersji 2021 lub nowszej (Do wersji 2020 tych produktów i wersji wcześniejszych nie ma pomocy wdrożeniowej). Wykonaj poniższe czynności i kieruj się przykładami, aby zainstalować oprogramowanie AutoCAD, aktualizacje i poprawki oraz wdrożyć pliki konfiguracji standardowej.


Instalacja programu AutoCAD

  1. Skopiuj plik instalatora programu AutoCAD for Mac lub AutoCAD LT for Mac dmg  na komputery klienckie.
  2. Uruchom skrypty terminali, aby zainstalować dysk dmg i oprogramowanie AutoCAD. Oto przykładowy skrypt do instalacji programu AutoCAD 2023:
// Montaż dysku dmg
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg
 
// Instalacja AutoCAD 2023
sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ 
Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --silent 

Aktywacja oprogramowania AutoCAD

Aby aktywować AutoCAD, użyj narzędzia AdskLicensingInstHelper zainstalowanego wraz z programem AutoCAD. Aby dowiedzieć się więcej na temat pomocy AdskLicensingInstHelper, zapoznaj się z podręcznikiem narzędzi pomocy instalatora licencjonowania Autodesk (angielski). Oto kilka przykładów:

// Aktywacja AutoCAD 2023 z zastosowaniem serwera licencji sieciowej jednego typu
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change 
--prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type 
SINGLE --lic_servers 

// Aktywacja AutoCAD 2023 z zastosowaniem licencji UŻYTKOWNIKA (wymaga zalogowania do aktywacji)
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER

// Sprawdzenie pomocy do narzędzia AdskLicensingInstHelper 
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
--help 

Uwaga: można wyszukać klucze produktów dla różnych wersji programów AutoCAD na komputery Mac i AutoCAD LT na komputery Mac.

Instalacja aktualizacji lub poprawki (wersja AutoCAD 2022 i nowsze)

Do instalacji aktualizacji lub poprawki hotfix oprogramowania AutoCAD można użyć skryptu. Oto przykład:

// Montaż dysku dmg 
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg

// Instalacja poprawki hotfix AutoCAD 2023.0.1 
sudo installer -pkg 
/Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg 
-target /

Wdrożenie plików konfiguracji standardowej (wersja AutoCAD 2023 i nowsze)

Pliki konfiguracji standardowej można wdrożyć przy użyciu narzędzia AdMigrator.

// Najpierw przeprowadź standardową konfigurację wszystkich zainstalowanych instancji AutoCAD. Następnie eksportuj 
konfiguracje przy użyciu tego skryptu:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-e -d ~/Documents/config.tar

// Skopiuj plik config.tar na urządzenia klienckie. Następnie zaimportuj szablony .dwt, style wydruku, 
czcionki shx i hkcu.plist z pliku config.tar do programu AutoCAD na komputerach klienckich:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-i szablon wydruku profilu shx -s ~/Downloads/config.tar

// Więcej zastosowań można znaleźć w pomocy do narzędzia AdskLicensingInstHelper:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h

Uwaga: aby wdrożyć czcionki SHX, należy najpierw skopiować pliki czcionek .shx do poniższego folderu przed wyeksportowaniem konfiguracji. Jeśli czcionki .shx zostaną dodane w aplikacji AutoCAD, nie zostaną wyeksportowane.

~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej