Instalacja dla administratorów

Używanie szablonów plików wsadowych


Plików wsadowych można używać ze skryptami instalacji w celu dystrybucji oprogramowania na komputery w sieci. Każdy plik zawiera jedno lub więcej poleceń z przełącznikami poleceń, które modyfikują opcje.

 

Skrypt instalacyjny zawiera ścieżki do pliku setup.exe produktu. Ten plik musi znajdować się na nośniku instalacyjnym lub w sieci. Do zainstalowania produktów są potrzebne uprawnienia administratora.


Szablony plików wsadowych

Użyj szablonów plików wsadowych, aby zainstalować produkty Autodesk w typowych konfiguracjach dla wersji jednostanowiskowych lub sieciowych. Skopiuj szablon i zastąp zmienne odpowiednimi wartościami instalowanych produktów. Zmienne współdzielone przez więcej niż jeden szablon są wyświetlane na końcu tego tematu.

 

Uwaga: mimo że szablony plików wsadowych przedstawione tutaj zawierają wiele wierszy kodu, w praktyce każdy plik powinien być zapisany jako pojedynczy wiersz instrukcji.

 

Szablon licencji jednostanowiskowej

\setup.exe /t /qb /language /c 
: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\" 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=  
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Przykład: 

C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c 
ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678  
ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" 

INSTALLDIR jest parametrem opcjonalnym. Nie jest zalecany. Może określić inny katalog instalacji niż domyślny, co może spowodować problemy. określa katalog instalacji produktu, na przykład Inventor 2021.

Szablon licencji sieciowej na jednym serwerze

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Licencja na pojedynczy serwer"
ACADLICENSETYPE="Licencja sieciowa" 
ACADSERVERPATH=" 000000000000"

określa serwer licencji sieciowej.

Szablon licencji sieciowej na serwerze rozproszonym

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Licencja serwera rozproszonego" 
ACADLICENSETYPE="Licencja sieciowa"
ACADSERVERPATH="@;@;@;"


od
do to prawidłowe serwery licencji sieciowych.

Szablon licencji sieciowej na serwerze nadmiarowym

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Licencja serwera nadmiarowego" 
ACADLICENSETYPE="Licencja sieciowa"
ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 
000000000000 27005; 000000000000 27005;"

do to prawidłowe serwery licencji sieciowych z nadmiarowymi licencjami.

Szablon instalacji pakietu z pojedynczą licencją

Podczas instalowania pakietu Autodesk zawierającego wiele produktów dla każdego produktu potrzebny jest osobny blok kodu w pliku wsadowym. Każdy blok kodu zawiera identyfikator produktu dla jednego z instalowanych produktów. Jednak dla wszystkich produktów używany jest ten sam numer seryjny i klucz produktu. Poniższy szablon przedstawia plik wsadowy dla instalacji jednostanowiskowej trzech produktów.

\setup.exe /t /qb /language /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= 
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Zmienne używane w szablonach

 • to litera dysku, na którym jest zamontowany nośnik lub przechowywany jest plik setup.exe
  Używane tutaj opcje instalacji to /t (wykonywanie instalacji za pomocą skryptu) i /qb (wyświetlanie podstawowego interfejsu użytkownika). Inne, takie jak /w (rejestrowanie niekrytycznych ostrzeżeń), mogą być używane w wierszu polecenia programu Microsoft Max. 
 • to skrócona nazwa instalowanego produktu. Przykłady: ACM_MAIN dla programu AutoCAD Mechanical, MAX dla programu 3ds Max i INVENTOR dla programu Inventor. Tę nazwę można znaleźć w nawiasach kwadratowych w sekcji produktu pliku Setup.ini, np. [ACAD_MAIN]. Znajdź pełną nazwę produktu w sekcji produktu, np. PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2021.
 • to pierwsze trzy cyfry numeru seryjnego.
 • to ostatnie osiem cyfr numeru seryjnego.
 • jest kluczem produktu.
 • jest oznaczeniem języka IETF. Przykład: pl-PL dla języka angielskiego-USA.
 • jest standardem ISO 3166-1 alfa-2 dla kraju. Przykład: USA odnosi się do Stanów Zjednoczonych.
 • ACADSTANDALONENETWORKTYPE określa typ instalowanej licencji. Ma ona trzy możliwe wartości: 0 dla licencji sieciowej i pojedynczej, 1 dla licencji jednostanowiskowej i 3 dla licencji sieciowej.

Dane użycia analizy

Usługa Autodesk Analytics wysyła do Autodesk dane dotyczące użycia w celu przeprowadzenia analizy. Domyślnie użytkownicy we wdrożeniu mogą później zrezygnować z udziału lub zrezygnować z udziału we wdrożeniu, korzystając z opcji w menu Pomoc produktu. Jednak podczas instalacji można zaakceptować lub zrezygnować z usługi Autodesk Analytics dla wszystkich użytkowników we wdrożeniu, dołączając jedno z poniższych poleceń do skryptu instalacji.

 

Aby zrezygnować z udziału we wdrożeniu wszystkich użytkowników, należy dołączyć to polecenie do skryptu:

  Msiexec.exe [produkt].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1

Aby zaakceptować zmiany dla wszystkich użytkowników we wdrożeniu, należy dołączyć to polecenie do skryptu:

  Msiexec.exe [produkt].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej