Installation for administrators

Wdrażanie oprogramowania AutoCAD na komputerach Mac (wersja 2021 i nowsze)

Można przygotowywać niestandardowe wdrożenia AutoCAD for Mac i AutoCAD LT for Mac w wersji 2021 lub nowszej (Do wersji 2020 tych produktów i wersji wcześniejszych nie ma pomocy wdrożeniowej). Wykonaj poniższe czynności i kieruj się przykładami, aby zainstalować oprogramowanie AutoCAD, aktualizacje i poprawki oraz wdrożyć pliki konfiguracji standardowej.

 

Instalacja oprogramowania AutoCAD

  1. Skopiuj instalator .dmg programów AutoCAD for Mac or AutoCAD LT for Mac na urządzenia klienckie.
  2. Uruchom skrypty terminalowe, aby zamontować dysk .dmg i zainstalować oprogramowanie AutoCAD. Oto przykładowy skrypt do instalacji programu AutoCAD 2023:
// Montaż dysku dmg
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg
 
// Instalacja AutoCAD 2023
sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --silent 

 

Aktywacja oprogramowania AutoCAD

Aby aktywować AutoCAD, użyj narzędzia AdskLicensingInstHelper zainstalowanego wraz z programem AutoCAD. Aby dowiedzieć się więcej o narzędziu AdskLicensingInstHelper, zobacz Przewodnik na temat narzędzia Autodesk Licensing Installer Helper. Oto kilka przykładów:

// Aktywacja AutoCAD 2023 z zastosowaniem serwera licencji sieciowej jednego typu
/Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type SINGLE --lic_servers <nazwa_serwera>

// Aktywacja AutoCAD 2023 z zastosowaniem licencji UŻYTKOWNIKA (wymaga zalogowania do aktywacji)
/Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER

// Sprawdzenie pomocy do narzędzia AdskLicensingInstHelper 
/Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper --help 

Uwaga: Można wyszukać klucze produktów dla różnych wersji programów AutoCAD for Mac i AutoCAD LT for Mac.

 

Instalacja aktualizacji lub poprawki (wersja AutoCAD 2022 i nowsze)

Do instalacji aktualizacji lub poprawki oprogramowania AutoCAD można użyć skryptu. Oto przykład:

// Montaż dysku dmg 
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg

// Instalacja poprawki AutoCAD 2023.0.1 
sudo installer -pkg /Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg -target /

 

Wdrożenie plików konfiguracji standardowej (wersja AutoCAD 2023 i nowsze)

Pliki konfiguracji standardowej można wdrożyć przy użyciu narzędzia AdMigrator.

// Najpierw przeprowadź standardową konfigurację wszystkich zainstalowanych instancji AutoCAD. następnie wyeksportuj konfiguracje przy użyciu następującego skryptu:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -e -d ~/Documents/config.tar

// Skopiuj plik config.tar na urządzenia klienckie. Następnie zaimportuj szablony .dwt, style wydruków, czcionki shx fonts i hkcu.plist z pliku config.tar do AutoCAD na urządzeniach klienckich:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -i template plot shx profile -s ~/Downloads/config.tar

// Więcej zastosowań można znaleźć w pomocy do narzędzia AdskLicensingInstHelper:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h

Uwaga: Aby wdrożyć czcionki shx, należy najpierw skopiować pliki czcionek .shx do poniższego folderu przed wyeksportowaniem konfiguracji. Jeśli czcionki .shx zostaną dodane w aplikacji AutoCAD, nie zostaną wyeksportowane.

~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/