Instalacja dla administratorów

Instalowanie oprogramowania do licencjonowania sieciowego


Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Autodesk Network Licence Manager (NLM) dla swojego systemu operacyjnego. Zainstaluj program NLM na każdym serwerze, który ma być używany do konfigurowania serwera licencji. Sprawdź wymagania systemowe programu NLM.

 


Serwer Windows

Instalowanie programu NLM

 1. Pobierz program NLM dla systemu Windows (angielski).
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby uruchomić kreator instalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Pełne instrukcje dotyczące instalacji znajdują się w dołączonym pliku Readme.

Uwaga: domyślnie narzędzia NLM są instalowane w folderze C:\Autodesk\Network Licence Manager.

Odinstalowywanie programu NLM

 1. W menu Start znajdź narzędzie LMTOOLS.
 2. W narzędziu LMTOOLS kliknij kartę Uruchom / Zatrzymaj / Odczytaj ponownie, a następnie kliknij opcję Zatrzymaj serwer.
 3. Zamknij narzędzie LMTOOLS.
 4. W Panelu sterowania systemu Windows znajdź program Autodesk Network Licence Manager na liście programów i odinstaluj go, klikając przycisk Usuń lub Odinstaluj.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, uruchom komputer ponownie.
 6. Ręcznie usuń pliki utworzone do użycia z Menedżerem licencji sieciowej, takie jak pliki dziennika, pliki licencji i plik opcji. Te pliki można znaleźć w folderze C:\Autodesk\Network Licence Manager.

serwer macOS

Instalowanie programu NLM

 1. Pobierz program NLM dla systemu macOS (angielski).
 2. Przejdź do folderu NetworkLicenseManager w instalatorze lub na nośniku instalacyjnym.
 3. Jeśli pobrano instalator, kliknij dwukrotnie plik DMG NLM w folderze pobierania.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę pakietu NLM.
 5. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć instalację, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować narzędzia NLM. Pamiętaj, aby zainstalować w folderze na urządzeniu lokalnym.
 6. Po wyświetleniu komunikatu o pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga: domyślnie narzędzia NLM są instalowane w programie /usr/local/flexnetserver.

Odinstalowywanie programu NLM

 1. Zatrzymaj serwer licencji przed odinstalowaniem programu NLM.
 2. Usuń następujący folder: /usr/local/flexnetserver/
  Usunięcie tego folderu spowoduje usunięcie głównych narzędzi serwera licencji i skryptów konfiguracji umożliwiających skonfigurowanie serwera licencji.

Serwer Linux

Instalowanie programu NLM

 1. Pobierz program NLM do systemu Linux (angielski).
 2. Otwórz powłokę jako superużytkownik (używając polecenia su).
 3. Wyodrębnij pakiet NLM z pobranego skompresowanego pliku lub przejdź do katalogu NetworkLicenseManager na nośniku instalacyjnym produktu.
 4. Wprowadź następujące polecenie, gdzie # to numer pakietu:
  rpm -ivh adlmflexnetserver -#.rpm

Uwaga: domyślnie narzędzia NLM są instalowane w /opt/flexnetserver<.

Odinstalowywanie programu NLM

 1. Zatrzymaj serwer licencji przed odinstalowaniem programu NLM.
 2. Otwórz powłokę jako superużytkownik.
 3. Wprowadź następujące polecenie, aby sprawdzić numer zainstalowanego pakietu programu Menedżer licencji sieciowych:
  rpm -qa | grep adlm
 4. Wprowadź następujące polecenie, aby odinstalować pakiet Menedżer licencji sieciowych, gdzie # jest numerem pakietu:
  rpm -e adlmflexnetserver -#.rpm
 5. Jeśli plik rc.local został zmodyfikowany w celu skonfigurowania serwera licencji (na przykład w celu uruchomienia programu lmgrd), należy usunąć te polecenia z pliku rc.local.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej