Instalacja dla administratorów

Wyświetlanie licencji sieciowej i zarządzanie nią


Po wdrożeniu produktów na poszczególnych stacjach roboczych w sieci można zarządzać licencjami bezpośrednio w produkcie.


Wyświetlanie informacji o licencji

  1. Kliknij konto użytkownika i wybierz opcję Zarządzaj licencją. W oknie dialogowym Menedżer licencji zostanie wyświetlona lista licencji aktualnie aktywnych w tej sesji. 
  2. Aby wyświetlić szczegóły licencji, kliknij, aby rozwinąć szufladę aktywnej licencji.

Zmiana typu licencji

Aby przełączać między licencją nazwanego użytkownika, licencją na urządzenie i licencją sieciową: 

  1. Kliknij konto użytkownika i wybierz opcję Zarządzaj licencją.
  2. W oknie Menedżer licencji kliknij opcję Zmień typ licencji dla aktywnej licencji. To polecenie umożliwia wybranie istniejącej licencji lub zakończenie licencjonowania nowej. Nie usuwa ani nie dezaktywuje istniejących licencji urządzeń.

Odnawianie licencji

Roczne i 3-letnie subskrypcje dla wielu użytkowników oraz sieciowe plany obsługi nie są odnawiane automatycznie. Zaktualizuj plik licencji, aby przedłużyć dostęp do następnego okresu odnowienia.

 

Zaktualizuj plik licencji na jeden z dwóch sposobów:

 

Zaktualizuj wszystkie licencje, generując plik licencji dla wszystkich produktów (zalecane)

  1. Zaloguj się na koncie Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com.
  2. W obszarze Wszystkie produkty i usługi wybierz produkt i kliknij opcję Generuj plik licencji sieciowej.
  3. Wybierz opcję generowania pliku licencji dla wszystkich produktów sieciowych dla danego serwera.
  4. Dodaj ten nowy plik licencji do serwera licencji.

Uaktualnianie odnowionego skrawku w pliku licencji

  1. W pliku licencji otrzymanym w wiadomości e-mail podczas odnawiania należy skopiować fragment zawierający listę odnowionych produktów z ich nową datą wygaśnięcia.
  2. Zastąp wygasły skrawek w bieżącym pliku licencji nowym skrawkiem na serwerze licencji sieciowej.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej