Instalacja dla administratorów

Przygotowywanie wdrożenia


Szczegółowe przygotowanie stanowi klucz do pomyślnego wdrożenia.

Przegląd wymagań systemowych i opcji konfiguracji

 • Wymagania systemowe. Upewnij się, że sieć, serwery i komputery klienckie spełniają wymagania systemowe każdego produktu objętego wdrożeniem.
 • Języki. Jeśli produkt jest dostępny w wielu językach, wybierz język dla każdego wdrożenia.
 • Opcje konfiguracji. Oceniaj opcje konfiguracji oprogramowania, które różnią się w zależności od produktu. Przykładowo produkty mogą zawierać opcje ścieżek wyszukiwania, położenia plików pomocniczych lub dołączania rozszerzeń i plików dziennika.

Informacje o typach licencji produktu

Administratorzy zarządzają trzema typami licencji:

 • Licencja użytkownika — na podstawie identyfikatora Autodesk ID, uwierzytelniana automatycznie.
 • Licencja jednostanowiskowa (na urządzeniu) — powiązana z określonymi urządzeniami z numerami seryjnymi. Uwierzytelniana automatycznie lub po wyświetleniu monitu o wprowadzenie numeru seryjnego.
 • Licencja sieciowa — zarządzana przez oprogramowanie Menedżer licencji sieciowych i uwierzytelniana przez wstępnie skonfigurowane serwery licencji sieciowych. Sprawdź nazwę serwera licencji i model serwera licencji (pojedynczy, rozproszony lub nadmiarowy), które zostały wybrane na początku. Zainstaluj najnowszą wersję programu Menedżer licencji sieciowych (NLM).

Aby zidentyfikować typ licencji produktu, zobacz sekcję Wszystkie produkty i usługi w portalu Autodesk Account

Tworzenie udziału sieciowego

Przed utworzeniem wdrożenia należy skonfigurować udział sieciowy dla obrazu administracyjnego. Udział sieciowy jest folderem instalacyjnym, do którego mogą uzyskać dostęp wszyscy użytkownicy. W udziale sieciowym można tworzyć wdrożenia, na podstawie których użytkownicy mogą instalować oprogramowanie lub administratorzy mogą je dystrybuować.

 

Podczas tworzenia udziału sieciowego należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 • Nazwa udziału powinna być prosta i krótka, bez spacji.
 • Utwórz folder udostępniony na górze dysku lub w jego pobliżu, na przykład \\serverXX\Deployments. Jeśli folder wdrożenia jest zagnieżdżany w serii podfolderów, może dojść do przekroczenia limitu długości ścieżki ustawionego przez system Windows.
 • Utwórz oddzielny folder dla każdego wdrożenia. Uwzględnij wszystkie produkty dla określonego procesu w jednym wdrożeniu. W ten sposób łatwiej jest rozpowszechniać wdrożenie w grupie użytkowników, która korzysta z tego procesu.
 • Zamiast mapowanych dysków należy używać ścieżek współdzielonych UNC (Uniform Naming Convention). Jeśli jednak korzystasz z mapowania dysków, upewnij się, że wszyscy użytkownicy zmapowali tę samą literę dysku.
 • Jeśli planujesz utworzyć plik dziennika sieciowego, nadaj wszystkim użytkownikom prawa do zapisu i odczytu udziału.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej