Installation for individuals

Pobieranie poprzednich wersji

Niektóre z wcześniej wydanych wersji oprogramowania Autodesk są dostępne w subskrypcji bieżącej wersji.

Które poprzednie wersje można pobrać?

Pobieranie poprzedniej wersji oprogramowania Autodesk

Odinstalowanie bieżącej wersji w celu pobrania i instalacji poprzedniej nie jest konieczne.

Uczniowie i nauczyciele: jeśli masz licencję edukacyjną, przejdź do Społeczności akademickiej (angielski).

Wersje produktów z trzech ostatnich lat

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
  2. W obszarze Wszystkie produkty i usługi znajdź produkt.
  3. W sekcji produktu kliknij bieżącą wersję i wybierz poprzednią.
  4. Pobierz produkt.

Wersje produktów z ostatnich czterech–pięciu lat

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
  2. Kliknij ikonę Autodesk Assistant (znak zapytania w prawym dolnym rogu ekranu).

Należy pamiętać, że obsługa, w tym pomoc techniczna, aktualizacje oprogramowania i poprawki hotfix, jest dostępna tylko w przypadku poprzednich wersji z trzech ostatnich lat.