Installation for individuals

Aktualizowanie oprogramowania

Możesz uaktualnić oprogramowanie do nowej wersji, zaktualizować już zainstalowane albo pobrać poprawki z portalu Autodesk Account.

Aktualizacja produktów Autodesk

Autodesk okresowo wydaje aktualizacje oprogramowania. Są one dostępne w portalu Autodesk Account lub narzędziu Autodesk Access (tylko system Windows).

Aktualizacja z poziomu portalu Autodesk Account

W portalu widoczne są wszystkie dostępne aktualizacje posiadanych produktów.

Alternatywnie, jeśli chcesz pobrać priorytetowe aktualizacje jednego produktu, znajdź go w obszarze Wszystkie produkty i usługi, a następnie kliknij polecenie Wyświetl szczegóły.

Pobierz aktualizacje z portalu Autodesk Account.

 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie manage.autodesk.com
 2. Na stronie Produkty i usługi > Aktualizacje produktów wybierz datę wydania.

  Wyświetli się lista aktualizacji wydanych w określonym czasie.
 3. Aby ograniczyć liczbę pozycji na liście, wprowadź wyszukiwany termin. Wyświetlą się aktualizacje o pasujących nazwach.
 4. Znajdź żądaną aktualizację i kliknij polecenie Pobierz. Możesz też wybrać wiele aktualizacji i kliknąć polecenie Pobierz.

Aktualizacja z poziomu portalu Autodesk Account przy użyciu filtrów

W przypadku tej metody wyświetlane są aktualizacje określonych produktów, wersji lub wybrane typy aktualizacji. Filtry można zapisać, aby używać ich później.

 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie manage.autodesk.com.
 2. Na stronie Produkty i usługi > Aktualizacje produktów wybierz datę wydania.
  Uwaga: przed utworzeniem filtru określ datę wydania. Jeśli nie masz pewności, wybierz opcję Wszystkie.
 3. Kliknij przycisk Filtr i wybierz Typ aktualizacji, Produkt i Wersja wydania. Zależnie od sposobu określania wersji aktualizacji, jej typ może być określony jako poprawka.
 4. Jeśli chcesz zapisać filtr, kliknij polecenie Zapisz jako filtr niestandardowy.

  Kliknij ikonę ołówka, aby zmienić nazwę filtru, a następnie wprowadź nazwę, np. Aktualizacje 2023.
 5. Aby ustawić filtr, kliknij polecenie Zastosuj.

Aktualizacja z poziomu narzędzia Autodesk Access (tylko system Windows)

Autodesk Access informuje o najnowszych aktualizacjach produktów.

 1. Przejrzyj aktualizacje produktów automatycznie dostępne w narzędziu Access.
 2. Wybierz i zainstaluj żądane aktualizacje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Autodesk Access, zobacz Pomoc do programu Access.

Instalacja nowej wersji

Wersje produktów to główne wydania, takie jak AutoCAD 2022 lub Revit 2023.

Najnowszą wersję oprogramowania otrzymasz, jeśli Autodesk wyda ją w okresie obowiązywania umowy. Oprócz tego masz dostęp do poprzednich wersji.

Wersje produktów są niezależne od siebie i mogą być jednocześnie zainstalowane na tym samym urządzeniu. Możesz zainstalować i uruchamiać nową wersję bez odinstalowywania starej. Zobacz Warunki użytkowania — Oprogramowanie (angielski).

·        Aby zainstalować najnowszą, pełną wersję produktu, zobacz Pobieranie produktu.