Certyfikowany sprzęt graficzny

AutoCAD

Karty i sterowniki wymienione na tej stronie zostały przetestowane przez dostawców kart lub zespoły ds. produktu, a wyniki zostały zweryfikowane przez zespoły ds. produktu Autodesk. Podczas testów sprawdza się, czy sprzęt obsługuje funkcje produktu. Karty i sterowniki, których nie ma na liście, mogą nadal działać z produktem, ale Autodesk nie otrzymał jeszcze ani nie zweryfikował wyników testu.

 

Pytania? Wyślij wiadomość e-mail na adres autodesk.certification@autodesk.com

Zawsze służymy pomocą

Użyj naszych zasobów, aby znaleźć dokumentację produktu lub artykuły dotyczące rozwiązywania problemów, które są potrzebne do rozwiązania danego problemu. Jeśli nie możesz sobie poradzić, Twoja subskrypcja uprawnia Cię do skontaktowania się z przedstawicielem działu pomocy technicznej.